Brochs, els castells prehistòrics d’Europa

Els castells més antics que es troben a terres escoceses són els brochs, unes fortificacions que daten de l'Edat de Ferro (any 1050-550 aC). Són torres massisses circulars de dos pisos que poden arribar a fer més de quinze metres d’alçada i que encara avui en dia no sabem exactament quina funció desenvolupaven. Són una raresa arquitectònica per la forma en què van ser construïts, ja que no van utilitzar claus o qualsevol material per unir les pedres, que se sostenen per la pròpia pressió d'unes a altres. El més emblemàtic és el Broch de Mousa ja que és un dels exemples més ben conservats. Va ser construït abans de l'any 100 aC, i encara llueix els seus 13 metres d'alçada.

brochs