Científic de Cambridge veu possible interaccionar amb el futur

El científic Lucas Butcher, de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) creu que els forats de cuc, uns hipotètics túnels que creen dreceres en l’espaitemps, podrien permetre interaccionar amb el futur. Aquesta teoria va ser plasmada per primera vegada pel mateix Albert Einstein, que juntament amb Nathan Rosen dóna a aquests hipotètics túnels el nom alternatiu de ponts d’EinsteinRosen. El problema és que, si realment aquests túnels existeixen, no romanen oberts el temps suficient perquè un humà, o fins i tot una sola partícula de llum, puguin passar a través d’ells. L’estudi de planteja una possible solució, si un forat de cuc té molta més longitud que amplada, la quantitat d’energia negativa present en ell seria suficient perquè el túnel es col·lapsés molt lentament, la qual cosa proporcionaria la possibilitat d’enviar fotons i, en conseqüència, un pols de llum d’un extrem a un altre a través del seu interior. Partint de la base que els extrems d’un forat de cuc es troben en diferents plans temporals, un missatge podria ser transmès a través del temps, si la teoria és correcta. Quin artefacte podria realitzar tal operació? L’accelerador de partícules de Suïssa.

lhc