El curiós cas dels núvols mastodòntics sud-americans

Un mammatus, núvol mastodòntic, és un curiós i a la vegada espectacular fenomen meteorològic habitual a Sud-amèrica i molt difícil de veure per Europa. El seu color acostuma a ser gris blavós, similar al d’un núvol normal, però il·luminat directament pel sol, de vegades poden arribar a tenir una coloració entre vermellosa i daurada. L’atmosfera els acompanya amb humitat i inestabilitat mitja i alta, i per sota amb una capa baixa molt seca. Per a la seva formació, cal que hi hagi també un corrent ascendent, modelant la seva peculiar forma semblant a unes mamelles que pengen. Cal viatjar a Amèrica del Sud i tenir molta sort per a poder-los observar en directe.

mammatus