Fan-film d’animació “Marvel vs DC – The Ultimate Crossover”

Marvel vs DC – The Ultimate Crossover és un fan-film d'animació creat per Saruhan Saral mitjançant els programes Blender and After Effects, i que ha estat publicat a Youtube després de 3 mesos de treball. En aquest curt de poc més de 10 minuts podem veure en acció tots els personatges més famosos de les companyies Marvel i DC lluitant entre si com en els crossovers dels comics.