Impressores 3D, el futur arriba a les nostres llars

Una impressora 3D és una màquina capaç de realitzar "impressions" de dissenys en 3 dimensions, creant peces o maquetes volumètriques a partir d'un disseny fet per ordinador i utilitzant materials com la pols i els polímers. Actualment són utilitzades a gran escala per a la matriceria o la prefabricació de peces o components, en sectors com l'arquitectura i el disseny industrial, i ara degut a la seva comercialització a preus populars aspiren a entrar a les nostres llars de forma massiva. Amb una impressora 3D podem generar qualsevol objecte que puguem imaginar i dissenyar, usant només la quantitat estrictament necessària de material, i un plànol digital de les proporcions d’aquest. La part negativa d'aquest fabulós invent segons estudis científics recents, és la seva contrastada toxicitat per a la salut si s’empra de forma inadequada en ambients sense una correcta ventilació, ja que hi ha risc sever de càncer, asma i vessaments cerebrals degut als materials que utilitza. Les impressores 3D domèstiques es poden aconseguir a un preu aproximat de 2000€.

impresora3d