La malaltia més antiga del món

Els ossos dels nostres avantpassats i la informació genètica recaptada mitjançant mostres d’ADN de mòmies, esquelets i fins i tot bacteris, han ajudat als científics a determinar quina ha estat la malaltia més antiga del món. La guanyadora és el còlera, que data de l’any 400a.C. i és causada pel bacteri Vibrio cholerae, la qual allibera una toxina que provoca l’augment de la secreció d’aigua de les cèl·lules intestinals, causant una diarrea intensa que pot culminar en la mort. El còlera neix en les fonts d’aigua amb condicions sanitàries deficients, sent comú en llocs d’amuntegament, guerra i inanició. Les persones contrauen còlera quan ingereixen aigua o aliments contaminats. Altres malalties com la tifoide, lepra, verola, ràbia, malària, pneumònia i tuberculosi també han acompanyat l’home durant milers d’anys.

colera