Visita la USS Enterprise de “Star Trek” amb Oculus Rift

El motor gràfic Unreal Engine gràcies a la seva distribució gratuïta ha passat a convertir-se en una mena de fenomen de masses pel que no són pocs els aficionats i artistes que s’atreveixen a crear les seves pròpies meravelles amb el motor, com la recreació de la USS Enterprise, la famosa nau de Star Trek, que està duent a terme Jason B. Malgrat que el projecte no s’ha finalitzat, ja podem gaudir d’uns minuts de metratge i a més, si comptem amb unes Oculus Rift podrem fer un passeig virtual pel pont de comandament i altres dependències de la nau sense temps de càrrega.