Nikola Tesla va descriure els smartphones l’any 1926

Nikola Tesla, enginyer, científic i filòsof, va ser famós a principis de segle per la seva contribució al desenvolupament industrial del corrent altern polifàsic (AC) i per la creació de la bobina que porta el seu nom. Encara avui dia és recordat per la seva visió futurista en moltes vessants de la tecnologia, com el de la telefonia, i es que el 30 de gener de 1926 ja va descriure perfectament els actuals smartphones!

Nikola Tesla va nombrar per primer cop els smartphones en una entrevista publicada a la revista Collier’s

“Quan aconseguirem aplicar perfectament la tecnologia sense fils en un futur, tota la Terra es convertirà en un cervell immens. Serem capaços de comunicar-nos instantàniament entre nosaltres, sense que importi la distància. I no només això, sinó que per mitjà de la televisió i la telefonia podrem veure’ns i escoltar-nos de manera tan perfecta com si estiguéssim cara a cara, tot i que entre nosaltres hi hagi milers de quilòmetres de distància; i els instruments amb què ho podrem fer seran increïblement senzills en comparació amb els telèfons actuals. Podrem portar-los a la butxaca de la jaqueta”.

nikola-tesla-smartphones

En la mateixa entrevista, titulada When Woman Is Boss, Nikola Tesla va aprofitar també per parlar del futur de les dones, lligant-lo estretament  al desenvolupament tecnològic, ja que ell creia que acabaria permetent a les dones desenvolupar tot el seu potencial intel·lectual, reprimit durant segles per la societat patriarcal: “La lluita de la dona per a la igualtat acabarà amb un nou ordre sexual, amb la dona com un ser superior. No serà per mitjà de la imitació física dels homes, que les dones aconseguiran primer la igualtat i, posteriorment, la superioritat, sinó per mitjà del despertar del seu intel·lecte”.